Zniesienie ograniczeń we wnioskach wizowych

Zniesienie ograniczeń w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków wizowych przez urzędy konsularne RP w Republice Turcji, wynikających z podziału na okręgi konsularne.

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 roku, dla tureckich obywateli mieszkających w Republice Turcji, zniesione zostaną ograniczenia w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydanie wizy przez urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji wynikające z podziału na okręgi konsularne.

 Od dnia 01 stycznia 2023 r. tureccy obywatele mieszkający w Republice Turcji, będą mogli składać wnioski o wydanie wizy w wybranym przez siebie polskim urzędzie konsularnym po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej https://visa.vfsglobal.com/tur/pl/pol i wybraniu Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych, w którym składany będzie wniosek.

Informujemy, że w przypadku wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego, wnioski te należy składać do konsula RP, który wydał decyzję o odmowie wydania wizy, wybierając na stronie internetowej https://visa.vfsglobal.com/tur/pl/pol Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych właściwy terytorialnie dla danego urzędu konsularnego.

W przypadku cudzoziemców będących rezydentami w Republice Turcji zamierzających ubiegać się o wizy, przyjmowanie wniosków wizowych przez urzędy konsularne RP w Republice Turcji odbywa się zgodnie z miejscem zamieszkania.

Źródło: KG RP w Stambule


Türkiye’deki Polonya Cumhuriyeti konsolosluk ofisleri tarafından vize başvurularının kabulü ve işleme alınmasına dair, konsoloslukların coğrafi sorumluluk bölgelerine ayrılmasından kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılması.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşları için,  Polonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki konsoloslukları tarafından vize başvurularının kabul edilmesi ve işleme alınmasına ilişkin, coğrafi bölgelere göre belirlenen sorumluluk kapsamları nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırılacaktır.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşları, https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/ web sitesinde ön kayıt yaptırdıktan ve başvurunun teslim edileceği Vize Başvuru Merkezini seçtikten sonra diledikleri Polonya konsolosluğuna vize başvurusunda bulunabileceklerdir.

Vize başvurusunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılan başvurularda, bu başvuruların https:// visa.vfsglobal.com/tur/tr/pol web sitesindeki bahse konu konsolosluk ofisi için bölgesel yetkili vize başvuru merkezini seçerek vizeyi reddetme kararını veren Polonya Cumhuriyeti konsolosuna sunulması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve vize başvurusunda bulunacak yabancıların vize başvuruları,  Polonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki konsoloslukları tarafından ikamet byerine göre kabul edilmektedir.

Źródło: Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu