LatestWydarzenia

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy
Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym
patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami
wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji
i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej
i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady
popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne.
Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami
działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji
edukacji polskiej i polonijnej w świecie.
Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja
środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń
nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także
wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które
zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.
Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz
edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli
organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek
polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski,
w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w
języku polskim, stypendystów i lektorów.
Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja Polska (TVP S.A.).


Osoby zainteresowane udziałem w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki
Polskiej za Granicą są proszone o rejestrację za pośrednictwem formularza on-line.

Kontakt do organizatora
e-mail: kongres2023@irjp.gov.pl
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii
Kolbego
ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa
www.irjp.gov.pl

Informacje o organizatorze:
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego powstał 15 grudnia 2022 r. z inicjatywy Ministerstwa Edukacji
i Nauki. Celem działalności instytutu jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą. Współpracuje ze szkołami, uczelniami, instytucjami
publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego.

Źródło:

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego