LatestWydarzenia

Ćwiczenie związane z trzęsieniem ziemi

Rząd Turcji ogłosił, że w sobotę 12 listopada 2022 r. o godzinie 18:57 w całym kraju odbędą się ćwiczenia związane z trzęsieniem ziemi „Duck-Cover-Hold”.

Ćwiczenie ma na celu promowanie gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe, a rząd Turcji zdecydowanie zaleca uczestnictwo, szczególnie osobom znajdującym się w środowiskach wysokiego ryzyka, takich jak kompleksy mieszkalne, obszary mieszkalne, miejsca pracy i centra handlowe w całym Turcji.

Uprasza się o przestrzeganie wszystkich wskazówek dostarczonych przez rząd Turcji podczas ćwiczeń.

Jak zachować się w czasie trzęsienia?

Jeżeli jesteś w domu:
Nie ruszaj się dopóki trzęsienie nie ustanie.
– Schroń się pod mocnym stołem, lub w miejscu przy łóżku. Chroń głowę poduszką, oraz jamę brzuszną, zwiń się w kłębek.


– Wyłącz źródła ciepła
Po trzęsieniu ziemi wyłącz dopływ gazu, grzejniki i wszystko co może spowodować pożar.
– Przygotuj drogę ewakuacji
Otwórz drzwi do pokoju i drzwi wejściowe. Zawsze miej buty na nogach, nawet w domu, aby uniknąć poranienia np. kawałkami szkła.
– Nie panikuj po trzęsieniu
Mogą wystąpić wstrząsy wtórne.
– Przygotuj się do ewakuacji
Zanim opuścisz dom, upewnij się, że dopływ gazu jest odcięty. Podczas ewakuacji nigdy nie używaj windy.
– Nie używaj samochodu
Nie używaj samochodu, motocykla, roweru podczas ewakuacji. Weź ze sobą tylko zestaw na wypadek trzęsienia ziemi.


– Jeżeli jesteś w wysokim budynku:
Schowaj się pod stół lub przy łóżku, jeżeli nie ma, to schroń się przy ścianie nośnej i chroń głowę i jamę brzuszną. Nie używaj windy. Nie panikuj jeżeli usłyszysz alarm albo z spryskiwaczy przeciwpożarowych zacznie lać się woda. Po ewakuacji z budynku udaj się w miejsce na otwartej przestrzeni, tak aby nie ucierpieć na skutek spadających fragmentów elewacji.

Jeżeli jesteś poza domem:
– W terenie zabudowanym
Unikaj bram i ścian, staraj się znaleźć na otwartej przestrzeni.

– W centrum miasta
Chroń swoją głowę torebką lub innym przedmiotem przed elementami elewacji spadającymi z góry, np. szkło, szyldy. Udaj się w miejsce ewakuacji na otwartej przestrzeni.
– Nie zbliżaj się do automatów z żywnością/ kawą/napojami i innych urządzeń na prąd.
– Nie zbliżaj się do urwisk oraz dolin rzecznych

– W centrum handlowym
Chroń głowę torebką albo ubraniem. Odsuń się od półek i wystaw. Po ustaniu trzęsienia, niezwłocznie udaj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Nie panikuj, uważaj aby się nie potknąć.


– W windzie
Jeżeli winda jest wyposażona w czujnik, w czasie trzęsienia sama się zatrzyma na najbliższym piętrze. Opuść windę i ewakuuj się schodami. Jeżeli winda nie posiada takiego czujnika, nie zatrzyma się sama, postaraj się wcisnąć guzik najbliższego piętra i opuścić windę. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, przy użyciu alarmu/telefonu znajdującego się w windzie powiadom służby odpowiedzialne za budynek.


– W pociągu/metrze
Przytrzymaj się uchwytu, aby się nie przewrócić. Kiedy wstrząsy ustaną, poczekaj na instrukcje od konduktora podawane w głośnikach. Nie próbuj opuszczać pociągu bez polecenia od konduktora.


Jeżeli jesteś w samochodzie:
– Zwolnij, zatrzymaj samochód i wyłącz silnik
Zachowaj przy tym wszelkie środki ostrożności na drodze, pojazd zatrzymaj w miarę możliwości po prawej stronie drogi.
– Poczekaj w samochodzie i słuchaj radio.
Pozostań w samochodzie i słuchaj radio, postępuj zgodnie z komunikatami.
– Postępuj zgodnie z instrukcjami policji.
– Zostaw kluczyki w samochodzie i odblokowane drzwi.

Co należy robić po trzęsieniu ziemi?

Postaraj się zebrać prawdziwe i pewne informacje, oglądaj TV i słuchaj radio.
– Ewakuuj się do wyznaczonych miejsc i daj o sobie znać osobom, które wiedzą gdzie jesteś – używaj SMS’ów – linie telefoniczne będą przeciążone.
– Bądź przygotowany na wstrząsy wtórne.