FEATUREDLatest

II Światowe Forum Mediów Polonijnych

II Światowe Forum Mediów Polonijnych 26-29 września 2019 roku
MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA

Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.

II Światowe Forum Mediów Polonijnych – będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych – to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

  • II Światowe Forum Mediów Polonijnych jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia.
  • Przewidywany zwrot kosztów podróży dla osób z Europy wynosi do 400 PLN, dla osób spoza Europy do 1400 PLN.
  • W Forum może wziąć udział jedna osoba z jednej redakcji. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jedną osobę z redakcji, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc. Pełna odpłatność za dodatkową osobę z redakcji wynosi 225 Euro.
  • Rejestracja następuje przez formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/tf28b
  • Więcej informacji: http://www.wspolnotapolska.org.pl/forummediow.
    W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy fmp@wspolnotapolska.org.pl lub telefoniczny +48 22 556 90 44; +46 704 93 59 15.

Zapraszamy do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://tiny.pl/tf28b


Termin nadsyłania zgłoszeń – do 16 sierpnia

Program i więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wspolnotapolska.org.pl/forummediow/index.php