FEATUREDLatestStambuł

Warsztat „Podaruj dziecku swój język ojczysty”

Wspomnienie sprzed kilku lat…

Dnia 28.11.2019 w KG RP w Stambule odbyło się spotkanie polonijne „Podaruj dziecku swój język ojczysty”.

Foto by KG RP w Stambule

Głównymi adresatami spotkania byli rodzice dzieci zamieszkałych poza granicami kraju, w szczególności z rodzin polsko-tureckich. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty, które poprowadził pedagog p. Michał Gostyński. Celem spotkania była promocja języka polskiego, zachęcenie do jego nauki oraz ukazanie, iż wychowanie dzieci w dwujęzyczności to wartość dodana.

Ekspert przybliżył problematykę rodziny dwujęzycznej, metod nauczania oraz przedstawił korzyści płynące z bilingwizmu. Istotnym elementem warsztatów była wymiana dobrych praktyk na temat sposobów pielęgnowania dwujęzyczności u dzieci. Każdy z uczestników otrzymał publikację „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku”, autorstwa p. Anny Martowicz.

Foto by KG RP w Stambule

Spotkanie było pierwszym spotkaniem, podczas którego dwujęzyczne rodziny miały okazje się poznać i wymienić swoje przekonania i doświadczenia. Wydarzenie to spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników i jest zachętą do realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Foto by KG RP w Stambule
Foto by KG RP w Stambule

Szczególne podziękowania dla pana Michała Gostyńskiego za zaangażowanie w realizację projektu.

KLIKNIJ aby pobrać poradnik “Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku”

Tekst i zdjęcia – KG RP w Stambule.