Archiwa tagu: cena wizy tureckiej

E-wiza do Turcji w systemie online, koszt wizy tureckiej

Turecki rząd ułatwił turystom  uzyskanie  wizy tureckiej.

(Poniżej podano jak wypełnić podanie)

Teraz możesz ubiegać się o wizę turecką w Internecie! Od dzienia 17 kwietnia 2013 r., elektroniczna wiza (e-Visa) zastępuje „wizy naklejki” (wklejane w paszport), który były wydane na przejściach granicznych.

Oznacza to, że nie trzeba wybierać się do miejscowej ambasady lub oczekiwać w kolejce na lotnisku w celu uzyskania wizy. Tak wygodnie!

E-Visa jest potwierdzeniem, pozwalającym okazicielowi, aby wjechać do Turcji. Zastępuje „naklejki” – i „rodzaj znaczka” wcześniej wydane wizy na przejściu granicznym.

Wnioskodawcy uzyskują wizy elektronicznej po wprowadzeniu wymaganych informacji i dokonania płatności kartą kredytową.

Po zakaceptowanym podaniu, e-Visa jest przesyłana e-mailem do wnioskodawcy. Wnioskodawcy muszą wydrukować swoją e-Visę, okazać ją urzędnikom w porcie lotniczych lub służby celnej i nosić ze sobą przez cały czas trwania podróży.

Nowy aplikacja „e-Visa” jest dostępna z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Wnioskodawcy muszą wejść na stronę http://www.evisa.gov.tr​​, wypełnić wymagane informacje, (po zatwierdzeniu wniosku) dokonać płatności online i pobierać swoją e-Visę.Cały proces nie trwa dłużej niż 10 minut.

Należy pamiętać, że e-wiza jest ważna tylko wtedy, gdy celem podróży jest turystyka lub biznes. W innych celów, takich jak nauka i praca, wymagana jest regularna wiza wydana  przez ambasadę lub konsulat turecki.

Tureckie władze w niektórych przypadkach mogą odmówić wjazdu posiadacza e-wizy do Turcji. Posiadacze wiz wydawanych przez ambasady lub konsulaty Turcji podlegają tej samej procedurze (przy odmowie wjazdu).

Odwiedź stronę http://www.evisa.gov.tr aby ​​wypełnić aplikację w celu uzyskania e-Visy lub innych informacji.

Wiza turecka w trzech krokach

Na pierwszym etapie będziemy musieli określić kraj pochodzenia oraz rodzaj dokumentu – w przypadku wypadów turystycznych będzie to paszport (ordinary passport). Przepisujemy kod zabezpieczający i klikamy „Save and continue”.

1krok

Wiza jest przyznawana na okres 90 dni, więc naszym zadaniem będzie określenie dokładnego terminu przybycia do Turcji – w tym przypadku 31 maja. W okienku wyświetli się jednocześnie data, do której ważna będzie nasza wiza. Przechodzimy dalej klikając „Save and continue”.

ScreenShot188

W kolejnym etapie będziemy musieli wprowadzić najważniejsze informacje, w tym dane z paszportu. Na poniższym screenie tłumaczę poszczególne rubryki. Po upewnieniu się, że wszystkie dane są wprowadzone prawidłowo, klikamy „Save and continue”.

3krok

Jeżeli wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione (uwaga, w polu adres nie może być myślnika używanego u nas przy podawaniu kodów pocztowych), wyświetli się plansza, która informuje nas o pomyślnym zakończeniu pierwszego etapu. Na nasz adres email wędruje wiadomość z dalszymi instrukcjami. Jeżeli chcemy, by wysłano go jeszcze raz, klikamy „resend e-mail”).

Otwierając skrzynkę mailową potwierdzamy chęć złożenia wniosku i klikamy „Approve”.

5krok

Przedostatnim krokiem będzie uzupełnienie danych karty kredytowej potrzebnych do sfinalizowania opłaty. Wpis numer karty, kod CVV oraz datę ważności. Po pomyślnej autoryzacji, gotowa wiza do wydrukowania trafi do naszej skrzynki mailowej!

6krok

Czynność należy wykonać dla każdej jednej osoby ubiegającej się o wcześniejszą wizę.


Turkey launches easy online visa system e-Visa

20130420-144945.jpg
The Turkish government has made it extremely easy for tourists to get a Turkish Visa.
Now you can apply for Turkish visa online! As of April 17, 2013, electronic visa (e-Visa) replaces “sticker visa” which was issued at the border crossings.
This means no more going to local embassies or waiting inline at the airport to obtain a visa. So convenient!
E-Visa is an endorsement that allows the bearer to enter Turkey. It replaces “sticker”- and “stamp-type” visas formerly issued at the border crossing.
Applicants obtain their visa electronically after entering required information and making payment by credit card.
After successful application, e-Visa is e-mailed to the applicant. Applicants must print out their e-Visa, show it to airport officials and customs officers and carry it with them at all times during the travel.
The new e-Visa application is available from any place with internet connection. Applicants just need to log on to http://www.evisa.gov.tr , provide the requested information, (after the application is approved) make online payment and download their e-Visa. The whole process takes no more than 10 minutes.
Please note that e-visa is only valid when the purpose of travel is tourism or commerce. Other purposes, such as work and study, require regular visa given by Embassies or Consulates.
Turkish authorities can deny entrance of a holder of e-Visa to Turkey in certain cases. Holders of visas issued by Turkish embassies or consulates are subject to the same procedure too, thus can be denied entrance.
Visit http://www.evisa.gov.tr to make an e-Visa application or to get further information.