LatestPolonia w Turcji

Rekordowy budżet na wsparcie Polonii i Polaków za granicą

Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą ma zapewnić sprawną koordynację działań resortów na rzecz naszych rodaków mieszkających poza granicami kraju; w tym roku łączny budżet przygotowany z myślą o nich to rekordowe 580 mln zł – powiedział PAP szef nowego zespołu Jan Dziedziczak.

Pod koniec października ub. premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

Szefem nowego zespołu jest Jan Dziedziczak, który sprawuje funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Foto by Kancelaria Premiera

„Zależy nam, aby dzięki temu zespołowi dodatkowo koordynować współpracę państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą. Za tę dziedzinę odpowiedzialnych jest kilka resortów, w tym tak ważne, jak MSZ czy MEIN. Międzyresortowy zespół pod kierownictwem pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, ministra w Kancelarii Premiera, ma na celu sprawną koordynację administracji rządowej, resorty mają ze sobą współpracować, mają informować się o swoich działaniach” – powiedział Dziedziczak.

Wskazał, że budżet wsparcia dla Polonii i Polaków za granicą w 2022 r., będący w dyspozycji wszystkich resortów to 580 mln zł.

Jak podkreślił Dziedziczak „to wzrost o 50 procent względem roku 2021 i najwyższe wsparcie dla rodaków za granicą w historii Polski”.

Dodał, że według danych GUS-u w 115 krajach na całym świecie działa 9 tys. polskich instytucji.

Podkreślił, że w prace zespołu angażuje się m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wiceprzewodniczącym zespołu został wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zgodnie z zarządzeniem premiera, do zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą należy m.in.: opracowywanie wspomnianego projektu Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą; udzielanie wsparcia pełnomocnikowi rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą w wykonywaniu jego zadań; analiza stanu realizacji spraw przedstawionych organom administracji rządowej przez środowiska polonijne na świecie; inicjowanie badań o sytuacji mniejszości polskiej na świecie. Za pracę w Zespole jego członkowie nie pobierają wynagrodzenie.

Źródło: polonia.tvp.pl