FEATUREDLatest

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci

Na prośbę Pani Jolanta Różowskiej zamieszczam poniższą informację:

“Szanowni Państwo,

Z początkiem października rozpocznie swoją działalność Polonijny Uniwersytet dla Dzieci, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych dzieci i jednocześnie motywacja do nauki języka polskiego.

Zajęcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci będą miały formę zdalną i są przeznaczone są dla dzieci mieszkających poza granicami Polski. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W ciągu roku akademickiego odbędzie się 18 wykładów naukowych dla dzieci. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego

Zwracam się do Państwa uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród członków Państwa organizacji.

Wszystkie informacje praktyczne znajdują się na naszej stronie poluni.org. Dołączam również plik z odpowiedziami na najczęstsze pytania, które zadają nam rodzice, a także oficjalne pismo i ulotkę reklamową.

Będę niezmiernie wdzięczna gdybyście Państwo mogli spełnić moją gorącą prośbę i rozpowszechnili informacje na temat Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci.

Serdecznie pozdrawiam

Jolanta Różowska

prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

prezes Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET

tel. 662 278 950