LatestWydarzenia

Polonia Inter Gentes

Szanowni Państwo,

Redakcja rocznika naukowego ,,PoloniaInterGentes” serdecznie zaprasza do publikacji tekstów w drugim numerze pisma, który ukaże się w początkach 2022 r. Rocznik podejmuje problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą (zarówno obecnie, jak i w przeszłości)

Zgodnie z profilem działalności Instytutu Andersa w Lublinie, którego jako redakcja jesteśmy częścią, najbardziej koncentrujemy się na tematach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Jesteśmy otwarci także na prace poruszające inne zagadnienia, mieszczące się w ramach problematyki zakreślonej powyżej. Mogą one dotyczyć np. Wielkiej Emigracji, migracji zarobkowych z Polski, czy innych, związanych z polskimi emigracjami tematów. 

Do publikacji w PIG zapraszamy nie tylko historyków, ale też prawników, politologów, socjologów, literaturoznawców i językoznawców. Nasze łamy są otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki i osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo. Polonię i Polaków za granicą szczególnie zachęcamy do przesyłania tekstów do drugiej części czasopisma, która w całości poświęcona jest ich sprawom.


Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” dzieli się na dwie części:

1. Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia ” gromadzi artykuły, teksty źródłowe, recenzje, polemiki, sprawozdania z konferencji, wystaw, uroczystości i inne prace o charakterze naukowym. Teksty podlegają procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny. 

2. Druga część pisma pt. ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą” zawiera teksty publicystyczne, eseje, wspomnienia, wywiady, publikowane przez przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a więc osób aktywnie działających na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach i instytucjach polskich. Artykuły zamieszczone w tej części dotyczą zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw społeczności polskich poza granicami kraju, jak i aspektów historycznych ich funkcjonowania.


Termin przesyłania tekstów to 31 sierpnia 2021 r. Artykuły prosimy przesyłać na adres kontakt@instytutandersa.org.pl.
Załączamy poniżej wymogi redakcyjne, zgodnie z którymi powinny być sporządzone artykuły, a także pierwszy numer ,,Polonia Inter Gentes“, który ukazał się wiosną tego roku. 

Zapraszamy do publikowania na łamach naszego rocznika. Uprzejmie prosimy – w miarę Państwa możliwości – o rozpowszechnienie tej informacji w ramach swoich stowarzyszeń.

Z wyrazami szacunku,
Kamil Świderski, sekretarz redakcji ,,Polonia Inter Gentes”

www.instytutandersa.org.pl

kontakt@instytutandersa.org.pl

Wytyczne dla autorów – KLIKNIJ TUTAJ

Polonia Inter Gentes – nr 1 – e-book – KLIKNIJ TUTAJ