LatestŻycie w Turcji

Polityka balansowania Turcji

Na kanale YouTube “Układ Sił” możemy obejrzeć wywiad z Karoliną Wandą Olszowską, turkologiem, doktorantką na Wydziale Historycznym UJ oraz Wydziale Filologicznym UJ, koordynatorką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Postawa Turcji wobec sytuacji na wschodzie.

Rola Ukrainy w polityce tureckiej wobec Rosji.

Rosnące niezadowolenie obywateli, problemy gospodarcze, hiperinflacja o tym poniższej rozmowie.