FEATUREDWydarzenia

c

Joanna Pilecka i Marcin Sokołowski – polscy dyplomaci, którzy zakończyli swoje zagraniczne misje, zostali uhonorowani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego za zasługi na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz ochrony polskich miejsc pamięci za granicą. Honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczył wyróżnionym sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin w obecności Andrzeja Papierza – dyrektora generalnego służby zagranicznej w MSZ.

Foto by Gov.pl

Joanna Pilecka została odznaczona w uznaniu zasług w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacji za granicą w okresie pełnienia funkcji Konsula Generalnego RP w Stambule. Wśród wielu z nich na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie w realizację projektów, wykraczające poza zakres obowiązków Konsula Generalnego takich jak udostępnienie turystom odwiedzającym Adampol i mieszkańcom Stambułu Domu Pamięci im. Zofii Ryży po konserwacji i re-aranżacji wystawy oraz pomoc w organizowaniu opieki przewodnika. Ponadto Joanna Pilecka jako Konsul Generalny niezwykle aktywnie angażowała się w prace mające na celu reorganizację ekspozycji w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Stambule, przygotowywaną we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie. To dzięki jej zabiegom dyplomatycznym, podejmowanym w tureckim Ministerstwie Kultury i Turystyki, udało się zorganizować wizytę studyjną w Polsce przedstawicieli dyrekcji Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule, w którego strukturze znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza. Wizyta pomogła uświadomić tureckim partnerom wagę i znaczenie wybitnego polskiego poety dla naszej kultury i tożsamości narodowej, a w efekcie przełożyła się wymiernie na dbałość o muzeum Mickiewicza w Stambule.

Foto by Gov.pl

Źródło: gov.pl