LatestWydarzenia

III Światowe Forum Mediów Polonijnych

III Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się 15 listopada w godzinach od 12:00 do 17:00 czasu warszawskiego.

W roku globalnej pandemii korona-wirusa sytuacja zmusiła do wprowadzenia specyficznych rozwiązań, dlatego III Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło jako webinarium w technologii e-learningu.

Forum zostało zainaugurowane przez:

  1. Teresa Sygnarek – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji,

2. Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

3. Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Kilkugodzinny program był bardzo bogaty w spotkania z prelegentami.

W pierwszej części wystąpiła prof.dr hab. Iwona Hofman (Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo Wschodniej oraz V Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych Prezydium Polskiej Akademii Nauk).

Następnie Sabina Klimek (dziennikarka, wiceprezes Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej, dr nauk ekonomicznych, była konsul RP w Nowym Jorku, obecnie Konsul RP w Stambule) po czym, głos zabrał Juliusz Marek (Telewizja Elbląska, prezes Stowarzyszenia Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych).

W II części wystąpiła dr Elżbieta Pawlak Hejno (Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu retoryki stosowanej, kompetencji menedżerskich oraz promocji nauki). Zaprezentowała “storytelling” w pracy dziennikarza.

Następnie dr Karolina Burno-Kaliszuk (Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach zatrudniona w Katedrze Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) zajęła się tematem “empatyzacja odbiorcy jako sposób pozyskiwania czytelników”.

A Rafał Kozłowicz (Grupa TIPMEDIA – Odpowiedzialny za content, zwiększanie zasięgów i pozyskiwanie leadów w świecie online) opowiedział o optymalizacji i pozycjonowaniu stron internetowych redakcji.

Moderatorem a także prelegentem webinarium był Piotr Marek, prezes TIPMEDIA.