FEATUREDLatestWydarzenia

Głosowanie osobiste a zakaz wychodzenia z domu w Stambule.

Za Konsulatem Generalnym w Stambule:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzonym przez władze tureckie ograniczeniem opuszczania miejsca zamieszkania w godzinach 9.30 – 18.30 w dniu 28 czerwca 2020 r.

Ambasada RP w Ankarze i Konsulat Generalny RP w Stambule uzyskały zgodę władz miejscowych na opuszczenie miejsca zamieszkania przez obywateli RP, którzy udadzą się w tym dniu do OKW nr 137 w Ankarze i OKW nr 138 w Stambule, aby oddać głos w wyborach prezydenckich. 

W dniu 25.06 placówki wysłały do Wyborców e-mail z załączonym dokumentem, który należy wydrukować, by w razie konieczności okazać władzom miejscowym dokonującym kontroli.  

Tych z Państwa, którzy zapisali się na głosowanie osobiste, zapraszamy do lokali wyborczych w dniu 28.06. (niedziela) w godzinach: 7:00-21:00.

Osoby zapisane na głosowanie korespondencyjne, mogą dostarczyć pakiet wyborczy do odpowiedniej Okręgowej Komisji Wyborczej, w niedzielę 28.06. w godzinach 7:00-21:00.

Ponadto, w dniu 26.06 do godz. 24:00 w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Ankarze i Konsulacie Generalnym RP w Stambule pełnione będą dyżury w celu umożliwienia Państwu dostarczenia pakietu wyborczego.