FEATUREDLatestWydarzenia

Do Turcji bez paszportu

Jak podaje Ambasada Turecka w Warszawie:

Od dnia 19 kwietnia 2022 r. obywatele polscy przybywający do Turcji w celach turystycznych i tranzytowych, są zwolnieni z obowiązku wizowego i mogą przekraczać granicę na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Polacy nie muszą już mieć przy sobie paszportów podczas wyjazdów turystycznych trwających maksymalnie 90 dni.

Oryginalna wiadomość w języku tureckim:

“As of 19 April 2022 Polish Nationals can travel to or transit from Türkiye with their ID Cards only. They no longer need to have their passports with them on touristic trips of maximum 90 days.”

Ogłoszenie w Resmi Gazete