BusinessFEATUREDLatest

Czy Polonia gospodarcza może być kołem zamachowym?

“CZY POLONIA GOSPODARCZA MOŻE BYĆ KOŁEM ZAMACHOWYM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI I WSPÓŁPRACY PAŃSTW REGIONÓW TRÓJMORZA? Wydarzenie w Rzeszowie w ramach Kongresu 590.

Jak zainicjować współpracę między polskimi zainteresowanymi eksportem małymi i średnimi przedsiębiorstwami a Polonią Gospodarczą Trójmorza i Świata? Czy powinno to być zadanie dla agend rządowych? Czy powstanie Ministerstwa ds. Polonii i Polaków za Granica, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii Gospodarczej wpłynie stymulująco na PKB?
Rola polonijnych organizacji pozarządowych na przykładzie stowarzyszenia Poland Business Center World z Wiednia, jako platformy i animatora współpracy Polonii Gospodarczej z Macierzą.

WYDARZENIE
7 edycja Rzeszów / Dzień 1 (17.11.2022)
14:00‑14:45 – Scena Główna
CZY POLONIA GOSPODARCZA MOŻE BYĆ KOŁEM ZAMACHOWYM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI I WSPÓŁPRACY PAŃSTW REGIONÓW TRÓJMORZA?

Do dyskusji chcemy zaprosić Polonię Gospodarczą Trójmorza jak i Polonię z innych kontynentów. Celem panelu jest stworzenie inicjatyw i propozycji skierowanych do polskiego rządu, które uwypuklą znaczenie Polaków zamieszkałych za granicą dla Polski, Trójmorza. Chcemy od firm z Polski usłyszeć jakie mają oczekiwania wobec Polonii Gospodarczej, czy dostrzegają wagę marketingu etnicznego? Wspólnie kreujmy markę made in Poland! Za granicą mamy inżynierów, naukowców, managerów, prawników pochodzenia polskiego. Wielu z nich chce lub już wróciło do Polski. Czy ich doświadczenie jest wykorzystywane? Jak do nich dotrzeć? Wykorzystajmy potencjał Polonii, która od lat żyje za granicą, zna realia danego kraju, a jednocześnie jest związana z Polską. Nasze wnioski, propozycje niech będą zalążkiem tematów i treści paneli jakie chcielibyśmy usłyszeć na Światowym Forum Polonii Gospodarczej w roku 2023. Stwórzmy je wspólnie! Wojna na Ukrainie nakazuje nam szybciej podejmować decyzje. Natychmiastowe wzmocnienie kontaktów Polonii Gospodarczej z Macierzą jest Polską Racja Stanu i nie może być tylko przedmiotem dyskusji lecz musi być przedmiotem konkretnych działań. Panel jest kontynuacją tematu z poprzedniej edycji Kongresu 590 teraz w formie dyskusji.

Link do wydarzenia w Rzeszowie w ramach Kongresu 590:

Zapis wideo przemówienia Piotra Winiarskiego prezesa stowarzyszenia Poland Business Center World (Kongres 590 – 23.06.2022):  https://vod.infomaniak.com/redirect/winiarskialina_vod/pbcw-51503/mp4-322/winiarskikongres590-poloniagospodarczakolemzamachowymrozwojupolskiitrojmorza.mp4

Strona Stowarzyszenia PBCWhttps://polandbusinesscenter.world/

*tekst, zdjęcia oraz wideo opublikowano na zasadach wolnej licencji bez ograniczeń.