Antoni Dochoda i Krzyż Komandorski

Antoni Dochoda i Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W lipcu 2020 roku Konsul Generalna RP w Stambule Joanna Pilecka, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczyła Panu Antoniemu Dochodzie Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto by KG RP w Stambule
Foto by KG RP w Stambule
Foto by KG RP w Stambule

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim (Polonii), którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Order nadaje Prezydent RP, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wniosek przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.