Adam Jerzy Czartoryski – Konferencja

10 grudnia 2021 roku odbędzie się konferencja na Uniwersytecie Stambulskim.

Poświęcona będzie księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu – Adampol i Polonia w czasach Imperium Osmańskiego.

Książe Adam Jerzy Czartoryski był polskim mężem stanu i jedną z czołowych postaci okresu porozbiorowego. Pod egidą Agencji Głównej Misji Wschodniej, kierowanej przez Michała Czaykowskiego i za zgodą księcia Czartoryskiego w 1842 roku Michał Czaykowski założył Adampol – istniejącą do dziś polską osadę w Turcji.

Konferencję poprowadzi Karolina Wanda Olszowska – historyk, turkolog. Doktorantka na Wydziale Historycznym UJ oraz Wydziale Filologicznym UJ, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.